Пожарна безопасност от "СПАРТОЛИ" ЕООД

„СПАРТОЛИ“ ЕООД е специализирана в областта на пожарната безопасност. Фирмата притежава „Разрешително  №105/29.01.2013 г.“ издадено от СДПБЗН,  за експлоатация на противопожарни  уреди и съоръжения, включваща сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители и за експлоатация на противопожарни  уреди и съоръжения, поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове.