Предлагани от нас услуги

 


 Техническо обслужване на пожарогасители

 • Прахов - с к-во на гасителното вещество 6 кг. или 12 кг. – 11, 95 лв./бр.
 • Въглероден диоксид ( СО2) - с к-во на гасителното вещество 5 кг. – 11, 95 лв./бр.
 • На водна основа за пожари А и В - с к-во на гасителното вещество 9 л. – 11,95 лв./бр.
 • Прахов - с к-во на гасителното вещество 50 кг. – 18 лв./бр.
 • Въглероден диоксид ( СО2) - с к-во на гасителното вещество 30 кг. – 18 лв./бр.

Забележка:

 1. За обекти с над 5 бр. пожарогасители в цената за техническо обслужване са включени безплатно вземане и доставка до обекта и осигуряване на оборотни пожарогасители за времето на техническото обслужване.
 2. Техническото обслужване на пожарогасителите се извършва в съответствие с изискванията на ISO 11602—2, на партиди до 30 бр., при срок за извършване на техническото обслужване е на всяка от партидите до 2 работни дни;

 


Тримесечно техническо обслужване на ПИС

 • Техническо обслужване с обхват съгласно БДС EN 54-14 „Пожароизвестителни системи.
  Указания за проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане“
  на системи с до 50 бр. автоматични пожароизвестители – 150 лв.

 • Техническо обслужване на системи с повече от 50 бр. автоматични пожароизвестители – след
  извършване на предварителен оглед в обекта. 

 

Изработка на документи свързани с пожарната безопасност по Наредба № 8121з – 647/01.10.2014 г.

 • Изработка на досие по пожарна безопасност – 150 лв.
 • Изработка на евакуационни схеми формат А3 (ламинирани) – 25 лв./бр.
 • Изработка на евакуационни схеми формат А4 (ламинирани) – 20 лв./бр.
 • Алуминиеви рамки за схеми А3 – 21 лв./бр.
 • Монтаж на евакуационни схеми – 4 лв./бр. 

 

Годишно техническо обслужване на противопожарни кранове

 • Техническо обслужване с обхват съгласно БДС EN 671-3 „Поддръжка на пожарни кранове с полутвърд шланг и шлангови системи с плосък шланг“ на системи с до 10 бр. пожарни крана – 25 лв./бр.

 

 

Забележка

 • Всички цени са без ДДС.